خدمات ثبت شرکت نارین

Go to ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت / ثبت صورتجلسات تغییرات

Go to ثبت برند

ثبت برند

ثبت برند و علامت تجاری

Go to رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاور

Go to دارایی

دارایی

اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده

ثبت شرکت چیست؟

از نظر مفهوم حقوقی با توجه به مندرجات مواد قانون مدنی و تجارت ایران ؛ شرکت از اجتماع ۲ یا چند نفر که به صورت شریک , سهامدار یا موسس ( عضو ) در غالب یک قرارداد رسمی تشکیل می شود که این افراد در راستای رسیدن به اهداف مشترکشان ( تقسیم سود حاصل از سرمایه گذاری ) به فعالیت می پردازند.

درباره ثبت شرکت نارین

مشاوره ، ثبت و رتبه بندی شرکت
نارین رهنما ثبت شرکت

ثبت شرکت با ثبت نارین : ثبت نارین از سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون توانسته به کمک کادری مجرب و کارآزموده در جهت انجام وظایف خود در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها انجام وظیفه کند. تاکنون شرکتها و موسسات زیادی از سراسرکشور با ثبت نارین همکاری کرده اند که باعث افتخار ماست. ثبت نارین جهت ثبت شرکت وکیل شماست و در این زمینه هیچ محدودیتی از نظر زمانی و مکانی نداشته و ندارد. همچنین در همه ی زمینه ها آماده ارائه مشاوره به هموطنان و پاسخگویی به سوالات ایشان است.

  • ثبت شرکت، ثبت صورتجلسات تغییرات

  • رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاور

  • ثبت برند،ثبت علامت تجاری و ثبت اختراع

  • اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده

رتبه بندی شرکت چیست؟

اکثر پروزه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می شود. این شرکت ها چه به صورت شرکت های پیمانکاری و چه به صورت شرکت های مشاور در این مناقصات شرکت می کنند. این که چه شرکتی برنده مناقصه خواهد بود جدائی از میزان قیمت پیشنهادی برای انجام پروژه ، به میزان توان فنی و سابقه کاری آن شرکت ها نیز بستگی دارد...

آخرین مطالب