بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی

بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی

بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی

بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی

هیات وزیران در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، موضوع بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان را مصوب کرد و بلافاصله پس از اعلام به سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه آن تهیه و ابلاغ شد.

شرایط استفاده از بخودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی

بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که “جرایم” متعلقه آن‌ها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد.

آخرین فرصت استفاده از قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه استفاده از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب یک فرصت ویژه است، گفت: ۲۶ شهریور سال جاری آخرین فرصت بهره مندی از این طرح است. محمد حسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت : آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجامم تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

 

وی اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند. زدا ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ۱۲ ماه از ۱۰۰ درصد، ۱۸ ماه ۸۵ درصد، ۲۴ ماه ۷۵ درصد، ۳۰ ماه ۶۰ درصد و ۳۶ ماه ۵۰ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند. وی با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ۱۰۰۰ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

 

همچنین خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ۱۸ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ۱۶ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد. وی افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌ها نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

 

دانلود فایل پیوست