تغییرات شعبه در شرکت سهامی خاص

تغییرات شعبه در شرکت سهامی خاص

 

تغییرات شعبه در شرکت

 

هر شرکتی علاوه برداشتن حتمیه دفتر مرکزی، می تواند به دلایل مختلفی شعبه داشته باشد.
شعبه شرکت میتواند محل فعالیت فعلی شرکت ، محل فعالیت اصلی شرکت و دلایل دیگری باشد.اما تمامی مکاتبات وارائه و ابلاغ اسناد دولتی و رسمی شرکت براساس محل و آدرس دفتر مرکزی شرکت صورت میگیرد. تعداد شعب قابل تاسیس برای هر شرکت نامحدود می باشد و هر شرکت در هر شهر تنها می تواند یک شعبه داشته باشد.

 

تغییرات شعبه شرکت شامل موارد زیر می باشد:

  • تاسیس شعبه
  • انحلال شعبه
  • تغییر محل شعبه

تاسیس شعبه در شرکت سهامی خاص

مکان و آدرس تاسیس شعبه  شرکت نمیتواند در محل و آدرس دفتر مرکزی شرکت باشد و به عبارتی دیگر دفتر مرکزی شرکت و شعبه شرکت نمی توانند در یک شهر باشند .

درزمان تاسیس شعبه شرکت باید یک نفر به عنوان مدیر شعبه انتخاب و به سازمان ثبت معرفی گردد.
اگر تاسیس شعبه هم زمان با تاسیس شرکت باشد که در اساسنامه شرکت حتما ثبت میشود و اگر بعد از تاسیس شرکت تصمیم به تاسیس شعبه گرفته شود باید با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تاسیس شعبه شرکت را به اداره ثبت اعلام نمود .
همچنین میتوان با تنظمیم صورتجلسه هیئت مدیره ،تاسیس شعبه شرکت را اعلام و انجام داد.

همچنین می توان با مراجعه اداره ثبت شرکت های محل شعبه شرکت آگهی تاسیس شعبه شرکت را درخواست  نمود.

 

مدارک مورد نیاز تاسیس شعبه در شرکت سهامی خاص

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

۲- ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تأسیس شعبه تفویض اختیار نموده باشد.

۳- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

۴- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۵- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت( ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۶- درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد , ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

۷- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۸- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

انحلال شعبه در شرکت سهامی خاص

انحلال شعبه شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دارد.
قوانین و روال کاری که باید برای انحلال شعبه رعایت و طی شود مانند انحلال شرکت بوده و بر اساس قوانین تجارت صورت میگیرد.

 

مدارک مورد نیاز انحلال شعبه در شرکت سهامی خاص

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۶- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

تغییر محل شعبه در شرکت سهامی خاص

مانند تغییر محل شرکت برای تغییر محل شعبه شرکت نیز باید با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و قید کردن نام استان ، شهر و کد پستی دقیق ،این  تغییر را به اداره ثبت اعلام و بعد از بررسی ، ثبت و آگهی شود.

تهیه مدارک مورد نیاز برای انجام تغییر محل شعبه یا شعب شرکت سهامی خاص مانند انحلال شعبه می باشد.

 

 

با توجه به تخصصی بودن تنظیم صورتجلسه مربوط به تغییرات شعبه شرکت پیشنهاد میکنیم، این کار را به کارشناسان متخصص ما در واحد ثبت نارین بسپارید.

تهران :

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

اراک : 

۰۸۶-۳۲۲۱۶۶۶۰

۰۹۱۸۹۶۲۸۴۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.