تغییر و الحاق موضوع فعالیت در شرکت سهامی خاص

تغییر و الحاق موضوع در شرکت

 

الحاق موضوع در شرکت

الحاق موضوع در شرکت

 

یکی دیگر از مسائلی که هویت یک شرکت را نشان می دهد، موضوع فعالیت آن می باشد و شرکت تنها بر اساس موضوع یا موضوع های درج شده در مدارک ثبتی شرکت مانند اساسنامه و آگهی تاسیس میتواند فعالیت داشته باشد. بنابراین اصل فعالیت و آینده کاری شرکت هول محور موضوع فعالیت میچرخد که باید توجه خاصی به آن داشت. براساس قانون تجارت در شرکت های سهامی خاص بعد از ثبت میتوان با تنظیم صورتجلسه مناسب ، ثبت تغییر موضوع فعالیت شرکت را به دو صورت زیر انجام داد.

 

  1. تغییر موضوع فعالیت

  2. الحاق موضوع فعالیت

 

تغییر موضوع یعنی اینکه موضوع فعلی شرکت به کل حذف شده و موضوع یا موضوع های جدید جایگزین شوند. درانتخاب موضوع فعالیت شرکت محدودیتی وجود ندارد و میتوان به هر تعداد و نوع، موضوع انتخاب کرد. اما این استثنا وجود دارد، که جهت استفاده از بعضی موضوع فعالیت ها نیاز به اخذ مجوز می باشد، که در این رابطه در مقاله موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز دارند مفصل توضیح داده شده است.جهت الحاق موضوع یا همان اضافه کردن موضوع فعالیتی دیگر به سایر فعالیت های شرکت نیز مانند تغییر موضوع محدودیتی وجود ندارد، حتی اگر موضوع ها در چند حیطه کاری باشد.

تصمیم مربوط به تغییر موضوع شرکت یا الحاق موضوع شرکت  را باید در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم و اعلام نمود.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۶- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

جهت تغییر موضوع فعالیت شرکت شامل کاهش یا الحاق به موضوعات شرکت با شماره های موسسه تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۸۶-۳۲۲۱۶۶۶۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.