ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی حداقل بین ۲ نفر و تحت عنوان تجاری تشکیل می گردد.
مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی همان طور که از نامش هم پیداست به صورت تضامنی است.
یعنی اگر شرکت دچار ورشکستگی شود و سرمایه آن برای پرداخت قروض کافی نباشد هر کدام از شرکا به تنهایی تعهد به پرداخت تمام قروض دارند و اگر قراری برخلاف این امر بین شرکا صورت گرفته باشد در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن تلقی خواهد شد.

در نام شرکت های تضامنی ذکر عبارت شرکت تضامنی پیش یا پس از نام شرکت در کلیه اوراق و اسناد اجباری می باشد.
همچنین در نام شرکت باید اسامی تمامی شرکا و یا حداقل اسم یک نفر از شرکا و عباراتی از قبیل “و شرکا “یا “و برادران “قید شود ،مانند شرکت ضامنی حسن زاده و برادران.
این شرکتها با حضورحداقل دونفر به ثبت می رسند .

ثبت شرکت تضامنی

جهت ثبت شرکت تضامنی از کجا شروع کنیم ؟

شما موکل گرامی پس از انتخاب فرد یا افراد واجد شرایط جهت تشکیل شرکت تضامنی ،
می توانید با مراجعه به مجتمع ثبتی نارین رهنما از خدمات مشاوره ی حقوقی وکلا وکارشناسان ثبتی ما بهره مند گردید.
در این مسیر مشاورین موسسه حقوقی ثبت شرکت نارین رهنما گام به گام در کنار شما متقاضی محترم خواهد بود.
بنابراین اولین گام جهت ثبت شرکت تضامنی وتحقق بخشیدن به اهداف شما تنها تماسی ست از جانب شخص شما.
همین حالا باما تماس بگیرید .

مراحل ثبت شرکت تضامنی :
– مدارک ثبت شرکت تضامنی
– زمان ثبت شرکت تضامنی
– هزینه ثبت شرکت تضامنی تدوین
– تنظیم دو برگ تقاضانامه
– دوبرگ شرکتنامه
– دو جلد اساسنامه شرکت تضامنی
– کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل کلیه اعضا ی شرکت

* در صورتی که موضوع فعالیت به مجوز نیازمند باشد :
– ارائه ی مجوز
– انتخاب پنج نام توسط موسسین
– تدوین وتکمیل مدارک
تحویل به مرجع ثبت شرکتها از مراحل ثبت شرکت تضامنی می باشد که”کلیه ی این مراحل توسط مجتمع ثبتی نارین رهنما صورت می پذیرد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی عبارتند از :
– کپی کارت ملی و شناسنامه شرکا(برابر اصل شده)
– تقاضانامه امضا شده توسط شرکا(۲ نسخه)
– اساسنامه امضا شده توسط شرکا(۲ نسخه)
– شرکتنامه امضا شده توسط شرکا(۲ نسخه)
و در صورت لزوم ارائه مجوز .

مدت زمان ثبت شرکتها با توجه به نوع و موضوعات فعالیت شرکتها در تغییر است.
اما برای شرکتهای تضامنی در صورتی که موضوع پیشنهادی متقاضیان ثبت شرکت تضامنی نیازمند کسب مجوز نباشد،
حدود ۲۵ الی ۳۰ روز کاری زمان پیش بینی می شود.

هزینه ی ثبت شرکت تضامنی را نوع درخواست شما معین می سازد.به طور مثال :
– میزان سرمایه ی شرکت
– نوع موضوع ، تعداد اعضا
– میزان کاراکترهایی که در فعالیت شرکت ذکر می شود.

حق الثبت شرکت وحق الدرج روزنامه کثیر الانتشار و آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از این پارامترها محسوب میشود .

توضیحات تکمیلی و مفید در خصوص ثبت شرکتهای تضامنی

 • ثبت شرکت تضامنی

بعداز شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود دیگر شرکتی که با استقبال روبرو می شود شرکت تضامنی می باشد.
شرکت تضامنی شرکتی شخصی محسوب می شود و هویت شرکا در آن بسیار حائز اهمیت می باشد.
شرکت تضامنی با حداقل دونفر قابلیت ثبت می یابد و هریک از اعضا دارای مسئولیت تضامنی می باشند.

در صورتی که دارایی شرکت برای پراخت بدهی های شرکت کفایت نکند هر یک از اعضا با کلیه ی دارایی هایشان اعم از سرمایه گذاری شده در شرکت یا سرمایه گذاری نشده مسئول قروض
وبدهی های شرکت می باشند.
هرگونه قراردادی بین شرکا برخلاف این موضوع فاقد ارزش و وجاهت قانونی در برابر اشخاص ثالث می باشد.

قبل یا بعداز نام شرکت تضامنی می بایست عبارت شرکت تضامنی لحاظ گردد وهمچنین نام یکی از افراد شرکا به عنوان ضامن درج بشود.
کلماتی مثل شرکا،برادران، همکاران قابل قبول می باشد و سرمایه در شرکتهای تضامنی به صورت نقد در هنگام ثبت پرداخت می شود و قسمت غیر نقد سرمایه می بایست ارزش گذاری بشود و تسلیم گردد.
تقسیم سود در شرکتهای تضامنی می بایست با عنایت به میزان سهم الشرکه ی شرکا صورت پذیرد اما شرکا می توانند قرار دیگری
را بین خودشان لحاظ کنند.

مدیریت در شرکت تضامنی می تواند بر عهده ی مدیری باشد که از بین شرکا یا خارج ا ز آنها انتخاب می گردد.
مسئولیت مدیر در شرکت تضامنی مانند مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

نقل و انتقالات سهم الشرکه در ثبت شرکت تضامنی با توافق شرکا صورت پذیر می باشد.

طلبکار در مطالبه طلب خود از شرکا حق انتخاب دارد ومی تواند خودش انتخاب کند که کدام یک از شرکا به پرداخت دیون وی مبادرت بورزد.
شریک منتخب نمی تواند بخاطر اینکه میزان سهم الشرکه اش از سرمایه ی شرکت کمتر است ،از پرداخت بدهی سر باز بزند.
در حالتی که اساسنامه اتفاق دیگری را متصور شده باشد براساس آن در ارتباط با اشخاص ثالث برخورد خواهد شد.

هیچ یک از شرکای تضامنی قادر نیستند که بدون کسب اجازه دیگر شرکا به حساب خود به تجارتی از جنس تجارت شرکت تضامنی که در آن شریک هستند مبادرت بورزند. پیش از آنکه شرکت تضامنی به انحلال برسد می بایست درخواست پرداخت قروض از جانب
خود شرکت صورت پذیرد.
درحالت منحل شدن طلبکاران قادرند به شرکا برای دریافت مطالبات خود مراجعت بنمایند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

 • تقاضانامه ۲نسخه
 • شرکتنامه ۲نسخه
 • اساسنامه ۲نسخه
 • کپی شناسنامه شرکا

طریقه و مراحل ثبت شرکت تضامنی همچون شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

توضیحاتی در خصوص شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی در گرو تنظیم شرکتنامه به شکل اوراق چاپی می باشد.
در شرکتنامه ی شرکت تضامنی می بایست موضوع شرکت ،مرکز اصلی شرکت بهمراه نشانی کامل شرکت همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه ومحل اقامت هریک قید گردد.

جهت ثبت شرکت کلیه ی سرمایه شرکت می بایست به صورت نقدی یا غیر نقدی در ابتدای امر پرداخت گردد.
متن اساسنامه نیز می بایست توسط موسسین تنظیم و تدوین بشود.ثبت کلیه ی شرکتها از نظر قانون الزام دارد.

به استثنای شرایط کلی که می بایست در متن قراردادها از نظر شرایط اساسی مدنظر قرار بگیرد،جهت شکل گیری و ثبت شرکت تضامنی شرکا موظف می باشند که نامه ای را تدوین و به امضا برسانند که در چهارچوب حوزه ی مشارکتی و وظایف و اختیارات و حقوق هر کدام در آن بیان بشود.

متن شرکتنامه می بایست براساس ماد ه ۴۷ قانون به ثبت برسد.در غیراینصورت در هیچ کدام از محکمه ها قابل پذیرش نمی باشد.
ثبت همه ی شرکتها بر مبنای قانون الزامی می باشد واز قانون ثبت شرکتها متابعت می نماید پس بنابراین شرکتنامه می بایست همچون یک سند رسمی تدوین بشود.

متولی ثبت شرکتنامه در شرکتهای تضامنی اداره ی ثبت شرکتها می باشد.متن شرکتنامه ابتدا در دفتر ثبت شرکتها ثبت می شود و سپس به جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
هیچ منع قانونی مبنی براینکه قبلا شرکا به اتفاق متن شرکتنامه در دفاتر رسمی به ثبت برسانند وجود ندارد.اما طبعا”
در همچین شرایطی شرکا ناچارا” می بایست دو حق الثبت را پرداخت نمایند. “حق الثبت دفترخانه اسناد رسمی و حق الثبت اداره ی ثبت شرکتها ”

به این علت که دفاتر ثبت شرکتها همان اعتبار دفاتر رسمی را دارا می باشند ،اشخاص شرکتنامه را تدوین می نمایند و بعدا تنها در اداره ی ثبت شرکتها به ثبت می رسانند.
در برخی از کشور ها مقدمات تشریفاتی ثبت شرکتها ی تضامنی در دفتر خانه رسمی صورت می پذیرد و در مرحله ی بعد شرکا مدارک مورد نیاز را به اداره ثبت شرکتها یا دفتر دادگاه تجارت تحویل می دهند که کلیه مراحل به عموم اطلاع رسانی می گردد.

ماده یک قانون تجارت اینطور بیان می کند که در هر جایی که ادره ی ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی دایر می باشد شرکتهای بازرگانی نیز در همان محل دایر می گردد.
تشکیل و ثبت شرکت های تضامنی می بایست برمبنای متن شرکتنامه صورت پذیرد.
شرکتهای بازرگانی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد رسمی ودر غیر این صورت ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کفایت می کند.

شرکتنامه در حقیقت قرارداد شکل گیری شرکت می باشد و تفاوت آن با متن اساسنامه در این می باشد که شرکتنامه به نوعی عقد برای شرکت محسوب می شود ونیت و رضایت شرکا را جهت شکل گیری ثبت شرکت تضامنی بر مبنای ضوابط و شرایط پیش بینی می کند واعلام می نماید.

حال آنکه اساسنامه دستور کاری شرکت می باشد.به جهت ثبت شرکت تضامنی می بایستی که متن اساسنامه تسلیم اداره ثبت شرکتها گردد.

تدوین شرکتنامه برای کلیه ی شرکتها اجباری می باشد در حالیکه تنظیم متن اساسنامه تنها برای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط الزام قانونی دارد.در این دونوع شرکت به جهت تعدد شرکا ،نظارت برامور شرکت عملا غیر ممکن می شود بنابراین لازم است که اصول وچهارچوبی برای مدیریت به صورت روشن و صریح ارائه گردد.

به همین علت قانونگذار برای دیگر شرکتها که دارای اعضا ی کمتری می باشند قید وبند کمتر وسبک تری را اتخاذ نموده است.
اما در عمل متوجه می شویم که علاوه بر سند شرکتنامه برای شرکت متن اساسنامه نیز الزامی می باشد.

گاهی اوقات شرکا شرکتنامه را به نحوی تنظیم می کنند که کاملا از نظر اداره شرکت دارای جامعیت می باشد وبه ضمانت آن به ثبت شرکت تضامنی مبادرت می ورزند.

از نظر قانون چگونگی تنظیم شرکتنامه قید نشده است اما در مرجع ثبت شرکتها نمونه های شرکتنامه موجود می باشد.

 • موارد ی که می بایست در متن شرکتنامه زمان ثبت شرکت تضامنی قید گردد
 1. نام شرکت
 2. نوع شرکت
 3. موضوع شرکت
 4. مرکز اصلی شرکت به همراه آدرس
 5. اسامی شرکا وموسسان
 6. شناسنامه ومحل اقامت هریک از شرکا وبازرسین
 7. مبدا تاسیس شرکت
 8. مدت شرکت
 9. سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی
 10. میزان سهم الشرکه شرکا
 11. مدیران شرکت واختیارات آنها وهمچنین اشخاصی که دارای حق امضا هستند.
 12. زمان رسیدگی به حساب وترتیب تقسیم سود شرکت
 13. فسخ شرکت
 14. محل شعب شرکت
 15. بازرسان شرکت و…

انحلال شرکت تضامنی

 1. در صورتی که در راستای هدف اولیه ی خود عمل ننماید.
 2. در شرایطی که شرکت تضامنی بیش از بازه ی زمانی مقرر بخواهد فعالیت نماید وپیش از فرارسیدن موعد تعیین شده نسبت
  به تمدید تاریخ اقدامی صورت نگرفته باشد.
 3. در حالت ورشکستگی “ورشکستگی توقفی می باشد به جهت پرداخت بدهی “
 4. در صورت صلاحدید مجمع عمومی فوق العاده .
 5. توافق و رضایت شرکا
 6. در حالتی که احدی از شرکا دچار ورشکستگی گردد یااینکه بنا به نیاز نزد دادگاههای صلاحیتدار خواستار منحل شدن گردد
  ومحکمه حکم انحلال را صادر بنماید.
 7. وقتی که یکی از شرکا ورشکست بشود و میزان سهمش در منافع شرکت بر ای پرداخت بدهی ها کفایت نکند می توانند
  خواستار انحلال شرکت بشوند.به این شکل که از شش ماه قبل نیت خود را در قالب اظهارنامه بیان کنند به این صورت دیگر
  شرکا قادرند پیش از صدور قطعی رای با پرداخت دیون طلبکاران یا جلب رضایتشان انحلال شرکت را اعلام نمایند.
 8. در حالتی که یکی از شرکا شرکت را با موافقت اساسنامه فسخ نماید.
 9. فوت یا محجوریت یکی از شرکا و درج این عنوان در متن اساسنامه

– زمان انحلال شرکت یکی از شرکا یا فردی خارج از شرکا بعنوان مدیر تصفه برگزیده می شود.

-زمانی که شرکت تضامنی دچار انحلال بشود تا وقتی که بدهی های شرکت از دارایی آن پرداخت نشده باشد هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا قادر نیستند از منبع دارایی ها ی شرکت طلب بنمایند.
در صورتی که دارایی شرکت جهت پرداخت مابقی بدهی ها کفایت نکند طلبکاران شرکت این حق را داردند که مابقی طلبشان را از همه یا تک تک شرکا طلب بنمایند.
اما طلبکاران شرکت بر طلبکاران خود شخص حق تقدمی را دارا نمی باشند.
تنها در حالتی می توان شرکا را برای اخذ طلب مورد تعقیب قرار داد که شرکت دچار انحلال شده باشد.

– هر کسی که بعنوان شریک ضامن به شرکت تضامنی ورود یابد بطور ضمانتی با دیگر شرکا مسئول پرداخت قروضی خواهد شد که پیش از ورود او دریافت گردیده و فرقی نمیکند که تغییری در نام شرکت داده یا نداده باشد .
در صورتی که شرکا قراری بین خودشان گذاشته باشند که خلاف مباحث فوق الذکر باشد ، چنین قراری در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار می باشد .
در حالت فوت یا محجوریت احدی از شرکا حیات شرکت به رضایت دیگر شرکا و قائم مقام متوفی وابسته می باشد.