راهنمای ثبت نام ارزش افزوده

راهنمای ثبت نام ارزش افزوده

 

مالیات بر ارزش افزوده

 

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایج ترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. از دیدگاه اقتصادی ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است.

 

مالیات بر ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالا ها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین می باشد، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالا ها و خدمت واسطه ای را از مالیات معاف میکند ، بر اساس این قانون از مصرف کننده به جای تولید کننده مالیات دریافت میشود و فشار مالیاتی بر تولید کننده کاهش میابد و منجر به افزایش سرمایه گذاری میشود.

 

ارزش افزوده دارای نوعی اظهارنامه است که پس از تکمیل جداول آن و تسلیم آن به سر ممیز تخصیصی در حوزه مالیاتی شرکت وجه آن به حساب وزارت اقتصاد امور دارائی واریز میگردد و چنانچه قبل از تکمیل اظهارنامه آن ثبت نام و تخصیص کلاسه انجام نگرفته باشد ممیز مالیاتی هم برای آن شرکت مشخص نشده و پرونده ای هم در این راستا وجود نخواهد داشت.

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی :

۱- تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی
۲- تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
۳- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت
۴- تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی
۵- تصویر پروانه/مجوز فعالیت
۶- تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی
۷- ثبت نام اینترنتی
۸- اظهارنامه ارزش افزوده
۹- کپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
۱۰- کپی اساسنامه
۱۱- کپی برگ تشخیص/قطی/اظهارنامه عملکرد

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اشخاص حقیقی :

۱- تصویر جواز کسب
۲- تصویر شناسنامه و کارت ملی
۳- تصویر آخرین قبض تلفن
۴- تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی
۵- تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی
۶- ثبت نام اینترنتی
۷-اظهارنامه ارزش افزوده
۸- برگ قطعی/تشخیص حوزه مالیاتی مشاغل

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ثبت نارین تماس بگیرید:

تهران :

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

اراک:

۰۸۶-۳۲۲۱۶۶۶۰

۰۹۱۸۹۶۲۸۴۱۶