قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت

 

 

قوانین ثبت شرکت در ایران برگرفته از قانون تجارت ایران می باشد که در این مطلب به مهمترین آنها و شرایط ثبت شرکت می پردازیم. چنانچه قصد ثبت شرکت را دارید می بایست قوانین ثبت شرکت و مراحل ثبت را بدانید. پس با ما همراه باشید.

قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت گستردگی بسیاری دارد اما از اینجا شروع می کنیم که : برای داشتن هر حرفه و یا کسب و کاری، داشتن طرحی از پیش تعیین شده، همراه با برنامه ریزی دقیق و حرفه ای از نظر مالی و اجرایی، می تواند ابتدایی ترین و اساسی ترین گام ها باشد. در این میان ثبت شرکت و آگاهی از قوانین ثبت شرکت از اولین گام ها برای شروع یک کسب و کار است که باید آن را مد نظر قرار داد.
براساس اینکه هدف شما از ثبت شرکت چه می تواند باشد، قوانین ثبت شرکت، مراحل و شرایط آن در نظر گرفته می شود. برخی افراد با هدف نوآوری در کار و حرفه و ارائه ایده های نو یا طراحی وب سایت های اینترنتی، برای ثبت شرکت اقدام می کنند؛ و یا برخی دیگر بدون هیچ ایده ای، به سبب داشتن یک شرکت رسمی یا قانونی برای ادامه حیات شرکت خود، اقدام به ثبت شرکت می کنند.
در ایران نیز ثبت شرکت ها بر اساس اهداف و نوع ثبت به صورت های مختلفی انجام می گیرد. در گذشته مراحل، شرایط و قوانین ثبت شرکت با طی پروسه بسیار سخت و زمانبر اداری صورت می گرفت. اما امروزه این پروسه به دلیل الکترونیکی شدن، بسیار سریع تر و با صرف زمان و هزینه ثبت شرکت کمتری قابل پیگیری و ثبت می باشد؛ همین امر سبب گسترش ثبت انواع شرکت خدماتی، ثبت شرکت های بازرگانی و به تفکیک مناطق مختلف مانند ثبت شرکت در تبریز یا ثبت شرکت در مشهد و غیره شده است؛ تا از این طریق بتوانند علاوه بر معرفی خدمات و محصولات خود، در رقابت با سایر رقبای کاری خود، موفق تر و بهتر عمل نمایند.

به دلیل اهمیت موضوع ثبت شرکت، بر آن شدیم تا بتوانیم به مهم ترین مباحث و موضوعات کلیدی در حیطه قوانین ثبت شرکت، فرایند و شرایط آن بپردازیم. از جمله مهم ترین این موضوعات عبارتند از:

  1. ثبت شرکت و ضرورت آن
  2. فرایند کلی ثبت شرکت
  3. قوانین ثبت شرکت
  4. شرایط اساسی ثبت شرکت
  5. شرایط تکمیلی ثبت شرکت
  6. ثبت شرکت و ضرورت آن
  7. ثبت شرکت و ضرورت آن

 

شرکت و شریک شدن در کاری یا فعالیتی، موجب می شود بر اساس قانون کار و تجارت، موضوع ثبت شرکت مطرح گردد. این شراکت و همدستی یا همراهی در کار، می تواند شامل امور تجاری، کشاورزی، صنعتی، راه و ترابری، ساختمان، معادن، تولیدات و غیره شود. لذا با آگاهی از مراحل و شرایط ثبت شرکت، می توان بدون کوچکترین مشکلی برای ثبت شرکت خود اقدام نمود. بر طبق قوانین ثبت شرکت اعم از تجاری، مدنی و محاسبات عمومی، شرکت ها به سه دسته تقسیم بندی می شوند، این سه دسته عبارتند از:
شرکت های دولتی: منظور شرکت هایی هستند که بنا و اساس آن دولتی است و بیش از۵۰ درصد از سرمایه آن به دولت تعلق دارد. بنابراین هر نوع شرکتی که سرمایه گذاری آن از طریق دولت صورت گیرد، شرکت دولتی اطلاق می شود.
شرکت های مدنی: منظور شرکت هایی هستند که مابین افراد با فعالیتی مشترک انجام می شود؛ این فعالیت می تواند جهت خرید و فروش، خدماتی و پیشه وری و یا کسب و کارهای دیگر انجام شود. در این نوع شرکت ها، سهام و ضرر و زیان بین همه شرکا یکسان و برابر است.

شرکت های تجاری: منظور شرکت هایی هستند که با هدف تجاری، و مشخص شدن میزان سهام، حدود اختیارات و سمت ها، بین افراد حقیقی یا شرکا تشکیل می شود.

از مشخصه های شرکت های تجاری، مشخص بودن سود و زیان، مبادلات بازرگانی و تجاری، سازمانی مستقل و همکاری دو یا چند نفر با هم می باشد. این نوع شرکت ها در ۷ گروه قرار می گیرند.
این هفت گروه عبارتند از:
شرکت های تجاری – سرمایه ای، شرکت های تجاری مختلط، شرکت های تجاری سهامی- غیر سهامی، شرکت های تجاری با مسئولیت محدود، شرکت های تجاری نسبی، شرکت های تجاری تعاونی. ضرورت ثبت شرکت ها، اعم از شرکت های دولتی، مدنی، تجاری و یا شرکت های داخلی و خارجی و یا حتی شرکت های صنفی و بیمه ای، نوعی ثبت حقیقی و حقوقی برای آن شرکت ها خواهد بود؛ با ثبت قانونی در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت آنها جنبه ای رسمی پیدا خواهد کرد.
حتما بخوانید
شناسه ملی شرکت, استعلام شماره ثبت و شناسه ملی شرکت

ضرورت ثبت شرکت

اهمیت و ضرورت ثبت شرکت و قوانین آن

ثبت شرکت موجب می شود که کلیه فعالیت های شرکت، اعم از فعالیت های مالی، حقوقی، اجرایی، بیمه ای و غیره، جنبه قانونی پیدا کند.
ثبت شرکت موجب می شود که یک شرکت معرفی شده و در سطح ملی و حتی بین المللی مطرح گردد.
با ثبت شرکت، امکان ثبت برند برای تولیدات و محصولات آنها امکان پذیر می گردد.
ثبت شرکت موجب می شود یک شرکت بتواند قراردادهای خود را با سایر ارگانهای دولتی و خصوصی عقد نماید.
ثبت شرکت موجب می شود که مناقصات و مزایده های دولتی که با بیشترین سود همراه است، شامل شرکت مذکور گردد.
ثبت شرکت موجب انعقاد قرار دادهای کلان با سرمایه گذاران بزرگ خواهد شد.
ثبت شرکت به کلیه برنامه های شرکت، جنبه رسمی و قانونی می بخشد.
ثبت شرکت موجب می شود کلیه قراردادها و اسناد شرکت رسمیت پیدا کند.
ثبت شرکت موجب می شود میزان سهام و سود و سمت مشخص شود و از این طریق سهام داران، مؤسسین و شرکا از شرکت و کلیه قراردادهای شرکت اطمینان حاصل کنند.

فرایند کلی ثبت شرکت

فرایند کلی ثبت شرکت می تواند در پروسه و مراحل مختلف، براساس نوع شرکت ثبتی صورت گیرد؛ اما آنچه در قوانین ثبت شرکت و فرایند کلی آن مهم می باشد، اساس و پایه اصلی ثبت شرکت ها است؛ که در انواع مختلف شرکت ها، به صورت مشابه، عملی و قابل اجرا خواهد بود.
فرایند کلی ثبت شرکت شامل مواردی است که در ادامه تشریح می گردد:
در فرایند ابتدایی مراحل و قوانین ثبت شرکت، باید شرکا مشخص گردند و با توجه به نوع شرکت، می تواند شرکای دو یا چند نفره را در بر گیرد. مثلاً برای شرکت های سهامی، حداقل شرکا ۳ نفر و برای شرکت های با مسئولیت محدود، حداقل شرکا باید ۲ نفر باشد. در این میان پیدا کردن شریکی مناسب که بتوانید به او اطمینان داشته باشد، از اهم مواردی است که در فرایند کلی ثبت شرکت، باید به آن توجه نمود.
در مرحله بعد براساس قوانین ثبت شرکت و شرایط موجود در سال ۹۸ می بایست افراد حقیقی یا حقوقی به سامانه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری و غیر تجاری مراجعه کنند و اطلاعات خود را در سامانه وارد نمایند و دیگر اسناد و مدارک لازم را به صورت اسکن شده، در سامانه بارگذاری نمایند.
در مرحله دیگر قوانین ثبت شرکت، لازم است نام شرکت، مدت زمان فعالیت شرکت، آدرس شرکت، میزان سرمایه اولیه شرکت با توجه به نوع شرکت و نام هریک از شرکا تکمیل و ثبت گردد.
در ادامه نیز، با ارائه کلیه مدارک شناسایی سهامداران، اعضای هیأت مدیره، اعضای شرکت، میزان سهام و سرمایه سهامداران، سمت و جایگاه آنها در شرکت و ثبت شعب یا شعبات دیگر شرکت باید انجام گیرد. در ادامه فرایند و قوانین ثبت شرکت، می بایست کلیه مدارک شرکت نظیر، دو نسخه اظهارنامه، دو نسخه متن صورتجلسه مؤسسین و مجمع عمومی، دو نسخه اساسنامه، دو نسخه شرکت نامه، مجوز فعالیت شرکت در صورت نیاز، مدارک عدم داشتن سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و اصل وکالت نامه به صورت اسکن شده در سامانه مذکور درج و بارگذاری شود.
پایان کار نیز پست کردن مدارک به اداره ثبت شرکت ها می باشد. بعد از بررسی و ارزیابی های لازم، کارشناسان اداره ثبت شرکت ها با پذیرش و یا رد مدارک ارسالی، نتیجه را به متقاضیان اعلام می کنند.
در صورت پذیرش مدارک و دریافت گواهی تأیید کارشناسان مربوطه، متقاضیان یا وکلای قانونی آنها با در دست داشتن کلیه مدارک هویتی و مراجعه مستقیم به اداره ثبت شرکت ها، مرحله پایانی ثبت شرکت خود را به انجام رسانده و شرکت خود را به صورت رسمی ثبت می نمایند.
در صورت رد مدارک متقاضی یا متقاضیان، لازم است مدارک را بررسی کرده و با رفع نواقص آن، مجدداً مدارک را برای بررسی کارشناسان اداره ثبت شرکت ها، در سامانه بارگذاری کنند؛ تا مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد و نتیحه رد یا پذیرش آن، متعاقباً به متقاضیان اعلام گردد.

مهمترین قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت مانند هر فرآیند دیگری بر پایه قوانینی خاص و ویژه می باشد؛ که روند ثبت شرکت را تسریع و بهبود می بخشد. در اینجا به تشریح برخی از قوانین ثبت شرکت اقدام می شود.

قوانین ثبت شرکت با انعقاد قرارداد:

از مهم ترین مباحث مربوط به قوانین ثبت شرکت، انعقاد قرارداد می باشد. این قرارداد بر اساس قواعدی ویژه منعقد می شود. قرارداد باید با اطلاع و آگاهی شرکا و با رضایت کامل آنها همراه باشد.
قوانین ثبت شرکت درباره مشخص کردن شرکا و خصایص آنها.
قوانین ثبت شرکت درباره تعرفه های ثبتی در شرکت های تجاری و غیر تجاری.
قوانین ثبت شرکت مربوط به ثبت نمایندگان جدید شرکت.
قوانین ثبت شرکت درباره تنظیم اوراق و مدارکی که باید ضمیمه اظهارنامه گردد.
هر شرکتی که در خاک ایران تشکیل و ثبت شود، براساس قوانین ثبت شرکت، ایرانی محسوب می گردد؛ و باید تشکیلات شرکت وی نیز مطابق با قوانین تجارت ایران باشد.
شرکت خارجی هنگامی می تواند در کشور ایران ثبت شرکت یا شعبه داشته باشد که در ممکلت خود، ثبت قانونی شده باشد.
قوانین ثبت شرکت با مشخص شدن چارچوب و موضوع اصلی فعالیت شرکت.
شرکت های بیمه ای داخلی یا خارجی باید بر اساس نظام نامه های قوه قضاییه تنظیم شده باشند.
قوانین ثبت شرکت و حق الثبت تغییرات شرکت، در هر بار تغییر، تابع تعرفه های نظام نامه و مندرجات قوانین تجارت خواهد بود.
حق الثبت شرکت های تجاری و غیر تجاری بر اساس میزان سرمایه آنها خواهد بود؛ به عنوان مثال، حق الثبت شرکت تجاری با توجه به سرمایه اولیه دو میلیون ریالی، به ازای هر ده هزار ریال، صد و شصت ریال خواهد بود. حق الثبت شرکت غیر تجاری با سرمایه دو میلیون ریال، به صورت مقطوع پنج هزار ریال خواهد بود.
قوانین ثبت شرکت با انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه های رسمی کشور.
حتما بخوانید
شرایط و مراحل ثبت شرکت خدماتی

شرایط اساسی ثبت شرکت

برخی از شرایط و قوانین ثبت شرکت لازم و ضروری می باشد. تشکیل شرکت ها با عقد قرار داد بین شرکا براساس قوانین ثبت شرکت منعقد می شود. عقد قرارداد بین شرکا باید تابع قوانین ثبت شرکت باشد. از شرایط اساسی ثبت شرکت که مهر تأییدی بر صحت قرارداد بین شرکا خواهد بود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مشروعیت معاملات و قرارداد مابین شرکا باید معلوم و مشخص گردد.
اهداف و رضایت مندی شرکای شرکت باید در معاملات در نظر گرفته شود.
اهلیت و خصوصیت های مهم(سلامت ) طرفین معامله باید درج و تأیید گردد.
چارچوب فعالیت شرکت برای هر کدام از شرکا مشخص شود.
برخی دیگر از شرایط ویژه در ثبت شرکت ها عبارتند از:
مشخص نمودن سهام، سمت، سود و زیان، سرمایه اولیه و غیره.

تشریفات لازم ثبت شرکت

برای ثبت شرکت می بایست تشریفات لازم ثبت شرکت برای متقاضیان فراهم شود؛ تا براحتی اقدام به ثبت شرکت نمایند. این تشریفات می تواند شامل مدارک مورد نیاز با توجه به نوع شرکت داخلی یا خارجی باشد؛ که باید تهیه و تنظیم گردند.
به طور مثال، در ثبت شرکت های داخلی یا ایرانی:
تهیه اساسنامه ثبتی شرکت.
تهیه اظهارنامه یا تقاضا نامه ثبتی شرکت.
تهیه صورتجلسه مجمع عمومی و مؤسسین.
تهیه مجوز فعالیت شرکت.
تهیه گواهی بانکی مبنی بر ۳۵ درصد سرمایه اولیه.
کلیه مدارک تهیه و تنظیم شود و به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد. این در حالی است که در ثبت شرکت یا شعبه خارجی در کشور، تشریفات لازم برای ثبت شرکت نیز باید عملی و اجرایی گردد. از جمله تشریفات لازم برای ثبت شرکت خارجی می توان موارد زیر را بر شمرد.
مشخص نمودن نوع شرکت ثبتی.
مشخص نمودن فعالیت و موضوع کاری شرکت ثبتی.
مشخص کردن شماره ثبت شرکت مادر.
معرفی شعب و نمایندگان جدید شرکت ثبتی.
معرفی سایر شعبات شرکت در ایران.
مشخص نمودن تابعیت شرکت ثبتی.
می بایست کلیه مدارک فوق، به زبان فارسی ترجمه گردد و سپس، ثبت شعب شرکت خارجی به تأیید نمایندگان شرکت متبوع رسیده و گواهی تأیید آن صادر شود.

 

برای ثبت شرکت در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه با ما تماس بگیرید.

تهران : ۰۲۱۸۸۲۳۱۰۰۲ – ۰۹۱۰۴۶۲۳۳۶۶

اراک : ۰۸۶۳۲۲۱۶۶۶۰ – ۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶