جرائم مالیاتی شرکت ها

جرائم مالیاتی شرکت ها

جرائم مالیاتی شرکت ها شرکت‌ها به چند شکل مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند که عمده‌ترین آنها عبارت است از : ۱ – جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی در موئد مقرر ۲ – جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موئد تعیین شده ۳ – جریمه نداشتن دفاتر پلمپ ( دفاتر مالی قانونی ) که اطلاعت بیشتر دربارهجرائم مالیاتی شرکت ها[…]